Aanvraag doop Aanvraag doop
Zijn jullie in blijde verwachting en willen jullie graag je kindje laten dopen? Van harte gefeliciteerd, dan gaan jullie een bijzondere tijd tegemoet! Voordat je als ouder je kind laat dopen, bieden wij de doopcatechese aan om te volgen.
lees meer »
 
Activiteiten- en rommelmarkt Activiteiten- en rommelmarkt

De grote actie, met diverse activiteiten en de verkoop van allerhande goederen, wordt gehouden op zaterdag 2 november a.s. in en om Den Hoek te Hoogblokland. De opbrengst is elk jaar voor de kerkelijke activiteiten en een gift aan derden met een jaarlijks nader te bepalen doel. 

Rommelzolder:
In ieder geval iedere 1e zaterdag van de maand is de rommelzolder geopend van ca. 9.30-12 uur, met uitzondering van de maanden augustus en november. Daarnaast is de rommelzolder vaker open. Zie de agenda op de website (www.hervormdhoogblokland.nl).
Adres rommelzolder: Minkeloos 13, 4225 SN  Noordeloos (Hoogblokland)

lees meer »
 
Bijbelkringen, gespreks- en studiegroepen

Bijbelkringen, gespreks- en studiegroepen

In onze gemeente zijn verschillende bijbel-, gespreks- en studiegroepen actief:

  • Bijbelkring Achterkerk;
  • 20+-club;
  • Huisbijbelkring;
  • Studiekring;
  • Bijbelkring De Cirkel;
  • Moms United Group (MUG);
  • Vrouwengespreksochtend.
     
 
Gemeentedag Gemeentedag

Ieder jaar wordt er door de gemeentedagcommissie een gezellige dag georganiseerd voor de gehele gemeente.
In 2023 was dat op zaterdag 26 augustus.

 
Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.) Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.)

Ouderen en/of langdurig zieken worden regelmatig bezocht door de dames van de H.V.D.

Mailadres H.V.D.:
koster@hervormdhoogblokland.nl

 
Kerstcommissie Kerstcommissie

Op Tweede Kerstdag is het kinderkerstfeest in de kerk. De kinderen spelen dan een musical, waarvoor klein en groot van harte wordt uitgenodigd. Het kinderkerstfeest wordt georganiseerd door de kerstcommissie.

 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Dit fonds bestaat uit gaven die jarige gemeenteleden doneren. Hiertoe bezorgen vrijwillig(st)ers persoonlijk bericht bij de jarige en halen later de donatie op. Zo veel als mogelijk wordt de opbrengst bestemd voor een specifiek gericht doel. Iets onjuist in het adressenbestand? Graag direct doorgeven aan de coördinator of de collectant die aan de deur komt.

 
Zending- en evangelisatiecommissie Zending- en evangelisatiecommissie

De zendingscommissie wil de gemeente bewust maken van zending en verzorgt collectes en acties t.b.v. zendingsdoelen. De GZB-bus in de hal van de kerk is bestemd voor postzegels en (gebruikte) kaarten.

Mailadres van de zendings- en evangelisatiecommissie:
zending-evangelisatie@hervormdhoogblokland.nl.