Aanvraag doop Aanvraag doop
De doopcatechese bestaat uit 2 avonden waarin wij ons met elkaar verdiepen m.b.t. de betekenis van de doop. Zo mogelijk samen met andere doopouders praten we over onze eigen geloofsbeleving rond de doop en er is natuurlijk ruimte om je eigen (geloofs)vragen te stellen.

Op de doopcatechese spreken we met elkaar over de betekenis van de doop, over wat je belooft bij de doop, over de christelijke opvoeding en over de betekenis van liefde en trouw. Dopen is nooit vanzelfsprekend, maar vraagt om geloof, betrokkenheid en inzet. Vandaar dat onze gemeente van (aanstaande) ouders verwacht dat ze het gesprek daarover willen aangaan.

Het is mogelijk om ruim voor de bevalling de doopcatechese te volgen: vaak zit je dan wat makkelijker en/of hoef je geen oppas te regelen. Ook als je al vaker doopouder bent geweest, is het de bedoeling dat je opnieuw de doopcatechese volgt.  
terug