Koster Koster
Bep Klein
tel. 0183-562571 of 06-28206338
tel. kerkgebouw: 0183-564279
koster@hervormdhoogblokland.nl

Bep bezoekt ook de nieuw-ingekomenen en degenen die voornemens zijn zich aan te sluiten bij onze gemeente.
terug