Scriba Scriba
Ton Sterkenburg
Mijntjeserf 2, 4221 MH  Hoogblokland
tel. 0183-561656
scriba@hervormdhoogblokland.nl.
 
Ouderlingen Ouderlingen
Voorzitter kerkenraad / wijk 4 (Bazeldijk, Achterkade) 
Jan Voortman
tel. 0183-561246
jvoortman@hervormdhoogblokland.nl

Scriba / wijk 1 (Dorpsweg 1-57, 't Hoekje, Vlietstraat, Mijntjeserf, Het Oudland):
Ton Sterkenburg
tel. 0183-561656
thsterkenburg@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 2 (Dorpsweg 59-90, Beemdweg, Goesstraat, Distel, Fluitekruid, Speenkruid, Onderweg, Hofstede):
Ton den Braven
tel. 0183-562033
adenbraven@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 3 (Dorpsweg 91-170, Arkel, Gorinchem ):
Freek Bikker
tel. 0183-352389
fbikker@hervormdhoogblokland.nl


Wijk 5 (Minkeloos, Hoge Giessen, Groeneweg, Kooiweg, Hoogbloklandse weg):
Jan Heuvelman
tel. 06-53233055 (niet na 21 uur)
jheuvelman@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 6 (Boterbloemstraat, Pinksterbloemstraat, Korenbloemstraat, 't Hoog, Schoolstraat):
Hendrie Bikker
tel. 0183-352373
hbikker@hervormdhoogblokland.nl

Jeugdouderling:
Cees van der Welle
tel. 06-18848206
cvanderwelle@hervormdhoogblokland.nl
 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Jan Baars
tel. 06-22460582
jbaars@hervormdhoogblokland.nl

Secretaris, ouderling-kerkrentmeester:
Martin Korteland
tel. 0183-640675
mrkorteland@hervormdhoogblokland.nl

Penningmeester, ouderling-kerkrentmeester:
Huib den Braven
tel. 0183-561234
hdenbraven@hervormdhoogblokland.nl 


Administrateur van het College van Kerkrentmeesters:
Gerrit Heuvelman
 

administratie@hervormdhoogblokland.nl

Facturen graag toesturen aan: administratie@hervormdhoogblokland.nl.

Download: Modelovereenkomst voor een periodieke gift.

De commissie van beheer staat de kerkrentmeesters bij.

Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland.
 
Diakenen Diakenen
Correspondentieadres diaconie:
diaconie@hervormdhoogblokland.nl.

Voorzitter:
Guando Haag
tel. 06-13967645
ghaag@hervormdhoogblokland.nl

Secretaris:
Ben de Jong
tel. 06-53546267
bdejong@hervormdhoogblokland.nl

Penningmeester:
Wijnand Teeuw
tel. 06-51103053
wjteeuw@hervormdhoogblokland.nl

Anton Pellikaan
tel. 0183-352868
apellikaan@hervormdhoogblokland.nl

Bij overmakingen naar het college van diakenen kunt u gebruikmaken van rek.nr. NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.