Scriba Scriba
Jan Heuvelman
tel. 06-53233055 (niet na 21 uur)
scriba@hervormdhoogblokland.nl.
 
Ouderlingen Ouderlingen
Voorzitter kerkenraad / wijk 4 (Bazeldijk, Achterkade) 
Jan Voortman
tel. 0183-561246
jvoortman@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 1 (Dorpsweg 1-57, ’t Hoekje, ’t Hoog, Korenbloemstraat en Pinksterbloemstraat. Voorlopig is hij ook het aanspreekpunt voor Dorpsweg 91-170 en de gemeenteleden die in Arkel en Gorinchem wonen):
Daan Burggraaf
tel. 06-10963783
dburggraaf@hervormdhoogblokland.nl 

Wijk 2 (Bazeldijk, Achterkade, Mijntjeserf, Het Oudland en Vlietstraat):
Jan Voortman
tel. 0183-561246
jvoortman@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 3 (Minkeloos, Hoge Giessen, Groeneweg, Kooiweg en Hoogbloklandsweg.):
Jan Heuvelman
tel. 06-53233055 (niet na 21 uur)
jheuvelman@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 4 (Dorpsweg 59-90, Beemdweg, Goesstraat, Distel, Fluitekruid, Speenkruid, Onderweg, Hofstede en Boterbloemstraat.):
Remy Keijzer
tel. 06-13613867
rkeijzer@hervormdhoogblokland.nl 
Welke wijk van Remy wordt volgt z.s.m.

Jeugdouderling:
Cees van der Welle
tel. 06-18848206
cvanderwelle@hervormdhoogblokland.nl
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Jan Baars
tel. 06-22460582
jbaars@hervormdhoogblokland.nl

Secretaris/penningmeester, ouderling-kerkrentmeester:
Huib den Braven
tel. 0183-561234
hdenbraven@hervormdhoogblokland.nl 


Administrateur van het College van Kerkrentmeesters:
Gerrit Heuvelman
 

administratie@hervormdhoogblokland.nl

Facturen graag toesturen aan: administratie@hervormdhoogblokland.nl.

Download: Modelovereenkomst voor een periodieke gift.

De commissie van beheer staat de kerkrentmeesters bij.

Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland.
 
Diakenen Diakenen
Correspondentieadres diaconie:
diaconie@hervormdhoogblokland.nl.

Voorzitter:
Guando Haag
tel. 06-38097033
ghaag@hervormdhoogblokland.nl

Secretaris:
Volgt z.s.m.

Overig:
Anton Pellikaan
tel. 0183-352868
apellikaan@hervormdhoogblokland.nl

Philip van de Voorde
06-29736470
pvandevoorde@hervormdhoogblokland.nl

Administrateur van de diaconie:
Simon de Leeuw
tel. 0183-581576
e-mail administratiediaconie@hervormdhoogblokland.nl

Facturen graag toesturen aan:
administratiediaconie@hervormdhoogblokland.nl

Bij overmakingen naar het college van diakenen kunt u gebruikmaken van rek.nr. NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.