Scriba Scriba
Ton den Braven
Dorpsweg 80a
4221 LJ  Hoogblokland
scriba@hervormdhoogblokland.nl.
 
Ouderlingen Ouderlingen
Voorzitter kerkenraad / wijk 4 (Bazeldijk, Achterkade) 
Jan Voortman
tel. 0183-561246
jvoortman@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 1 (Dorpsweg 1-57, 't Hoekje, Vlietstraat, Mijntjeserf, Het Oudland):
Daan Burggraaf
tel. 06-10963783
dburggraaf@hervormdhoogblokland.nl 

Wijk 2 (Dorpsweg 59-90, Beemdweg, Goesstraat, Distel, Fluitekruid, Speenkruid, Onderweg, Hofstede):
Ton den Braven
adenbraven@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 3 (Dorpsweg 91-170, Arkel, Gorinchem ):
Freek Bikker
tel. 0183-352389
fbikker@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 4 Bazeldijk, Achterkade

Jan Voortman
tel. 0183-561246
jvoortman@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 5 (Minkeloos, Hoge Giessen, Groeneweg, Kooiweg, Hoogbloklandse weg):
Jan Heuvelman
tel. 06-53233055 (niet na 21 uur)
jheuvelman@hervormdhoogblokland.nl

Wijk 6 (Boterbloemstraat, Pinksterbloemstraat, Korenbloemstraat, 't Hoog, Schoolstraat):
Momenteel verdeeld in:
Wijk 6a: Boterbloemstraat, Pinksterbloemstraat, Schoolstraat - Freek Bikker (contactgegevens zie wijk 3)
Wijk 6b: Korenbloemstraat, ’t Hoog - Ton den Braven (contactgegevens zie wijk 2)

Jeugdouderling:
Cees van der Welle
tel. 06-18848206
cvanderwelle@hervormdhoogblokland.nl
 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Jan Baars
tel. 06-22460582
jbaars@hervormdhoogblokland.nl

Secretaris/penningmeester, ouderling-kerkrentmeester:
Huib den Braven
tel. 0183-561234
hdenbraven@hervormdhoogblokland.nl 


Administrateur van het College van Kerkrentmeesters:
Gerrit Heuvelman
 

administratie@hervormdhoogblokland.nl

Facturen graag toesturen aan: administratie@hervormdhoogblokland.nl.

Download: Modelovereenkomst voor een periodieke gift.

De commissie van beheer staat de kerkrentmeesters bij.

Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland.
 
Diakenen Diakenen
Correspondentieadres diaconie:
diaconie@hervormdhoogblokland.nl.

Voorzitter:
Guando Haag
tel. 06-13967645
ghaag@hervormdhoogblokland.nl

Secretaris:
Marco Terlouw
tel. 0183-560290
mterlouw@hervormdhoogblokland.nl

Overig:
Anton Pellikaan
tel. 0183-352868
apellikaan@hervormdhoogblokland.nl

Administrateur van de diaconie:
Simon de Leeuw
tel. 0183-581576
e-mail administratiediaconie@hervormdhoogblokland.nl

Facturen graag toesturen aan:
administratiediaconie@hervormdhoogblokland.nl

Bij overmakingen naar het college van diakenen kunt u gebruikmaken van rek.nr. NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.