Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt en steun voor mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen over wat er in de gemeente gebeurt of waar ze zich zorgen over maken. Dat kan over allerlei zaken gaan, maar in het bijzonder over situaties en omstandigheden die een gevoel van onveiligheid veroorzaken en/of grensoverschrijdend gedrag betreffen. Het is goed om te weten dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk van de kerkenraad handelt.

Samen met de vertrouwenspersoon willen we het onderwerp ‘veilige gemeente’ komende jaren onder uw aandacht brengen. Vanuit de landelijke overheid en de Protestantse Kerk in Nederland wordt er veel aangereikt om dit bespreekbaar te maken. Zo willen we werken aan een gedragscode voor alle vrijwilligers in de gemeente en komt er bijzondere nadruk op veilig jeugdwerk. Op onze website zal er meer informatie beschikbaar komen over deze thematiek en over hoe en wanneer u contact kunt leggen met onze vertrouwenspersoon.

We zijn dankbaar dat Karla Verwijs met ingang van 2022 de nieuwe vertrouwenspersoon is voor onze gemeente. Hieronder stelt Karla zich zelf aan u voor.

Ik ben Karla Verwijs, getrouwd met Theo Advokaat. Sinds een paar jaar ben ik gepensioneerd, waardoor ik meer tijd heb voor mijn bloementuin. Ik houd erg van bloemen, vooral rozen. Ook schilder ik graag portretten, onze kleinkinderen zijn hiervoor prachtige onderwerpen. Vele jaren heb ik les gegeven in de onderbouw van de basisschool, ik ben daar de laatste jaren vertrouwenspersoon  geweest, vooral voor kinderen uit de bovenbouw. Ik realiseer me, dat “vertrouwenspersoon van een kerkelijke gemeente” zijn, uw vertrouwen vraagt. Allereerst wil ik proberen, een ”luisterend oor” te zijn.

U kunt mij bereiken onder tel.nr. 06-22185680 of per mail:
vertrouwenspersoon@hervormdhoogblokland.nl.
 
terug