Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt en steun voor mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen over wat er in de gemeente gebeurt of waar ze zich zorgen over maken. Dat kan over allerlei zaken gaan, maar in het bijzonder over situaties en omstandigheden die een gevoel van onveiligheid veroorzaken en/of grensoverschrijdend gedrag betreffen. Het is goed om te weten dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk van de kerkenraad handelt.

Samen met de vertrouwenspersoon willen we het onderwerp ‘veilige gemeente’ komende jaren onder uw aandacht brengen. Vanuit de landelijke overheid en de Protestantse Kerk in Nederland wordt er veel aangereikt om dit bespreekbaar te maken. Zo willen we werken aan een gedragscode voor alle vrijwilligers in de gemeente en komt er bijzondere nadruk op veilig jeugdwerk. Op onze website zal er meer informatie beschikbaar komen over deze thematiek en over hoe en wanneer u contact kunt leggen met onze vertrouwenspersoon.

U kunt per mail contact met de vertrouwenspersoon opnemen.

(Op het afgeschermde deel van de website - alleen beschikbaar voor leden van onze gemeente - vindt u naam en telefoonnummer van de vertrouwenspersoon.)

 
terug