Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Jan Baars
tel. 06-22460582
jbaars@hervormdhoogblokland.nl

Secretaris/penningmeester, ouderling-kerkrentmeester:
Huib den Braven
tel. 0183-561234
hdenbraven@hervormdhoogblokland.nl 


Administrateur van het College van Kerkrentmeesters:
Gerrit Heuvelman
 

administratie@hervormdhoogblokland.nl

Facturen graag toesturen aan: administratie@hervormdhoogblokland.nl.

Download: Modelovereenkomst voor een periodieke gift.

De commissie van beheer staat de kerkrentmeesters bij.

Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland.
terug