Stroopwafelactie Stroopwafelactie

Er wordt door de zendingscommissie een stroopwafelactie gehouden voor het gevangeniswerk in Albanië. Zie voor alle informatie de flyer (ontvangt u bij De Zaaier op 28 januari). U kunt uw bestelling op papier doorgeven of digitaal via dit:
bestelformulier.

 
Aanmelden Kerkdienst Aanmelden Kerkdienst
Om de kerkdiensten te kunnen bijwonen moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur.
Op vrijdagavond of zaterdag krijgen degenen die zich hebben aangemeld en die de dienst mogen bijwonen bericht. Alleen degenen die uiterlijk zaterdag bericht hebben ontvagen, worden dus verwacht in de kerk. 
Aanmeldformulier diensten 30 januari a.s.
Of stuur een mailtje aan:
kerkdienstbijwonen@hervormdhoogblokland.nl
 
Meekijken en -luisteren Meekijken en -luisteren
Dit zijn de links naar:
beeldverbinding (YouTube)
 en
Kerkdienstgemist.nl.
 
Kerk en corona Kerk en corona
Update 18-01-2022: De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 23 januari weer maximaal 50 kerkgangers tot de kerkdiensten toe te laten. Vooraf aanmelden is verplicht. Zie: aanmelden kerkdiensten.
 
Welkom

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoogblokland!
Op onze website vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden.
Onze gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland Zuid van de Protestantse Kerk Nederland.
 
Collectes Collectes

U kunt uw gift(en) overmaken.
Bankrek.no. C
ollege van Kerkrentmeesters:
NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland
Bankrek.no. College van Diakenen: 
NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.
Ook kunt u uw gift overmaken via de app Givt
Hieronder vindt u de QR-code van deze app. De doeleinden worden tijdens de dienst genoemd. Helaas kunnen deze niet specifiek genoemd worden in de app van Givt en is het gewoon collecte 1 en collecte 2. 


 
Hulp nodig/contact Hulp nodig/contact
Gemeenteleden die contact willen of ergens hulp bij nodig hebben, kunnen contact opnemen met de wijkouderling of predikant.
 
Gemeentenieuws / beveiligd deel website Gemeentenieuws / beveiligd deel website

Ons gemeentenieuws wordt gepubliceerd in kerkbode “De Zaaier”. Tekst hiervoor kan worden ingeleverd bij ds. Zeeman voor maandag 18.00 uur, liefst per e-mail: zaaier@hervormdhoogblokland.nl.

De Zaaier-berichtgeving wordt geplaatst in het gedeelte van de website waarvoor inloggegevens nodig zijn.
Inloggegevens (voor betrokken gemeenteleden) zijn aan te vragen per mail (bij de websitebeheerder).

 
Rommelmarkt op Marktplaats Rommelmarkt op Marktplaats
Zie Marktplaats voor het aanbod van de activiteiten- en rommelmarkt.
 
Om over na te denken

Om over na te denken
Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.
Origineel: Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.
Martin Luther King
 
 
Facebook Facebook
Op initiatief van enkele leden is er op Facebook een pagina over de Hervormde gemeente Hoogblokland met informatie over de activiteiten die er in onze gemeente plaatsvinden.