GZB-dagboek 2022 GZB-dagboek 2022

Een dagboek voor jong en oud! Misschien bestelt u het boekje elk jaar, in dat geval wordt het boekje voor u dit jaar ook weer automatisch besteld en thuis bezorgd. Mocht u dit jaar voor het eerst interesse hebben!: bestellen kan bij Ardina van Vulpen tel: 0650811159.

Word Zendingsmaatje en ontvang het boekje gratis!
Voor meer informatie over Zendingsmaatje zie: www.zendingsmaatje.nl.

 
Meekijken en -luisteren Meekijken en -luisteren
Dit zijn de links naar:
beeldverbinding (YouTube)
 en
Kerkdienstgemist.nl.
 
Aanmelden Kerkdienst Aanmelden Kerkdienst
Om de kerkdienst te kunnen bijwonen moet u zich vooraf aanmelden. Meld u aan m.b.v. dit aanmeldformulier voor de dienst(en) op 26-09-2021.
Of stuur een mailtje aan: 
kerkdienstbijwonen@hervormdhoogblokland.nl
Aanmelden kan t/m vrijdag 18.00 uur. Uiterlijk op zaterdag krijgen degenen die zich hebben aangemeld en die de dienst op de betreffende zondag mogen bijwonen bericht. 
 
 
Welkom

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoogblokland!
Op onze website vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden.
Onze gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland Zuid van de Protestantse Kerk Nederland.
 
Collectes Collectes

U kunt uw gift(en) overmaken.
Bankrek.no. C
ollege van Kerkrentmeesters:
NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland
Bankrek.no. College van Diakenen: 
NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.
Ook kunt u uw gift overmaken via de app Givt
Hieronder vindt u de QR-code van deze app. De doeleinden worden tijdens de dienst genoemd. Helaas kunnen deze niet specifiek genoemd worden in de app van Givt en is het gewoon collecte 1 en collecte 2. 


 
Hulp nodig/contact Hulp nodig/contact
Gemeenteleden die contact willen of ergens hulp bij nodig hebben, kunnen contact opnemen met de wijkouderling of predikant.
 
Gemeentenieuws / beveiligd deel website Gemeentenieuws / beveiligd deel website

Ons gemeentenieuws wordt gepubliceerd in kerkbode “De Zaaier”. Tekst hiervoor kan worden ingeleverd bij ds. Zeeman voor maandag 18.00 uur, liefst per e-mail: zaaier@hervormdhoogblokland.nl.

De Zaaier-berichtgeving wordt geplaatst in het gedeelte van de website waarvoor inloggegevens nodig zijn.
Inloggegevens (voor betrokken gemeenteleden) zijn aan te vragen per mail (bij de websitebeheerder).

 
Rommelmarkt op Marktplaats Rommelmarkt op Marktplaats
Zie Marktplaats voor het aanbod van de activiteiten- en rommelmarkt.
 
Om over na te denken

Om over na te denken
Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige. (Corrie ten Boom)
Foto van gedenkboom bij Yad Vashem voor Corrie, vader Casper en zus Elisabeth ten Boom. ©websitebeheerder
 
Facebook Facebook
Op initiatief van enkele leden is er op Facebook een pagina over de Hervormde gemeente Hoogblokland met informatie over de activiteiten die er in onze gemeente plaatsvinden.