Kerkboekje

Er is een kerkboekje te downloaden in twee varianten: voor jonge en voor wat oudere kinderen. Om zelf te printen dus! U vindt ze hieronder:
Kerkboekje - versie jonge kinderen
Kerkboekje - versie oudere kinderen

 
Adres + tel.no. kerkgebouw

Dorpsweg 80a
4221 LJ  Hoogblokland
tel. 0183-564279

 
Kindernevendienst

Vrijwel elke zondagochtend wordt er Kindernevendienst gehouden. De ene zondag voor de kinderen van de groepen 1-5, de andere zondag voor kinderen van de groepen 6-8. Er is geen kindernevendienst bij themadiensten, Kerstfeest en in de zomerperiode. Een rooster is beschikbaar, ook op (het afgeschermde gedeelte van) de website.
Contactpersonen van de Kindernevendienst zijn per mail te bereiken op het mailadres: knd@hervormdhoogblokland.nl

 
Kinderoppas

Iedere zondag tijdens de morgendienst is er kinderoppas in “Den Hoek”.
Het actuele oppasrooster is te vinden op het alleen voor kerkleden toegankelijke gedeelte van deze website.

 
Themadiensten

Er zijn zes themadiensten per jaar: twee staan er vast (opening en sluiting winterwerk) en vier ervan hebben een vrij thema. Deze diensten worden voorbereid door de themadienstcommissie. De themadienstcommissie organiseert daarnaast ook de kerstzangdienst en de kinderbid- en dankdagdienst.
Contactpersoon: koster@hervormdhoogblokland.nl.

 
Aanvang diensten

Iedere zondag is er een dienst om 9.30 en om 18.30 uur.

 
Beluisteren kerkdienst

De dienst wordt ook uitgezonden. Dit zijn de links naar beeldverbinding (YouTube) en Kerkdienstgemist.nl.

U kunt ook via kerkradio de dienst beluisteren, rechtstreeks of later. Kerkradio is aan te vragen bij: apellikaan@hervormdhoogblokland.nl.

 
Collectebonnen

Er zijn collectebonnen ter waarde van € 1,00 en € 2,00 verkrijgbaar.
Bij overmaking naar het College van Kerkrentmeesters kunt u gebruikmaken van rek.no. NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkv. Herv. Gem. Hoogblokland.

 
EHBO

Bij elke eredienst is er een EHBO-team aanwezig.
Coördinatie: koster@hervormdhoogblokland.nl.

 
Ontmoeting na de ochtenddienst

Veelal op de eerste zondag van de maand (maar let op de actuele berichtgevingen!) is er voor allen gelegenheid, na de morgendienst, nader met elkaar kennis te maken of de onderlinge banden te versterken.