dinsdag 2 november 2021

Huisbijbelkring

Locatie: 
 Viersprong 1, Hoornaar
Tijdstip: 
 20:00

Deze eerste avond gaan we in gesprek over wat de kerkenraad ons aanreikt m.b.t. het nieuwe beleidsplan. We lezen dan dus uit Handelingen 2:41-47 en gaan daarover met elkaar in gesprek. De opbrengsten van ons gesprek koppelen we terug aan de kerkenraad. Daarna pakken we de draad weer op van het boekje ‘Vreemde vogels’. 

terug