Brief Beleidsplan Brief Beleidsplan
Alle gemeenteleden hebben de brief m.b.t. het beleidsplan ontvangen. Uw/jouw reactie kan worden gestuurd naar scriba@hervormdhoogblokland.nl (= mailadres van scriba Ton Sterkenburg). Reacties graag uiterlijk 30 oktober a.s. indienen.
 
 
Rommelmarkt 6 november

Rommelmarkt 6 november
Van harte welkom op de Hoogbloklandse Rommelmarkt in en buiten MFC "Den Hoek" en bij de kerk!
Onze rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 6 november a.s. van (precies) 9.30 uur tot 14.00 uur. 
We houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen en de markt is daardoor kleiner dan eerdere jaren. 
De opbrengst is bestemd voor het kerkgebouw en er gaat een gift naar Symphonia Hoogblokland. 
We hebben:
  • Een sortering prachtige tweedehands goederen.
  • Een assortiment crea- en cadeau-artikelen en handwerkmaterialen.
  • Heerlijke wafels, broodjes hamburger, broodjes worst, koffie, thee en frisdrank.
  • Lekkers/leuks voor de (kleine) kinderen.

U/jij komt dan toch ook!?
 
Meekijken en -luisteren Meekijken en -luisteren
Dit zijn de links naar:
beeldverbinding (YouTube)
 en
Kerkdienstgemist.nl.
 
Aanmelden Kerkdienst - niet meer nodig, tenzij... Aanmelden Kerkdienst - niet meer nodig, tenzij...
Het is niet meer nodig om u aan te melden voor de kerkdiensten via onze website. Er is geen maximum aan het aantal bezoekers. We vragen u wel om gepaste afstand te houden.

Mocht u naar de kerk willen en graag 1,5 meter afstand aanhouden? Laat dat dan vooraf even weten aan onze koster Bep Klein. Haar mailadres is: koster@hervormdhoogblokland.nl.
 
Welkom

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoogblokland!
Op onze website vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden.
Onze gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland Zuid van de Protestantse Kerk Nederland.
 
Collectes Collectes

U kunt uw gift(en) overmaken.
Bankrek.no. C
ollege van Kerkrentmeesters:
NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland
Bankrek.no. College van Diakenen: 
NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.
Ook kunt u uw gift overmaken via de app Givt
Hieronder vindt u de QR-code van deze app. De doeleinden worden tijdens de dienst genoemd. Helaas kunnen deze niet specifiek genoemd worden in de app van Givt en is het gewoon collecte 1 en collecte 2. 


 
Hulp nodig/contact Hulp nodig/contact
Gemeenteleden die contact willen of ergens hulp bij nodig hebben, kunnen contact opnemen met de wijkouderling of predikant.
 
Gemeentenieuws / beveiligd deel website Gemeentenieuws / beveiligd deel website

Ons gemeentenieuws wordt gepubliceerd in kerkbode “De Zaaier”. Tekst hiervoor kan worden ingeleverd bij ds. Zeeman voor maandag 18.00 uur, liefst per e-mail: zaaier@hervormdhoogblokland.nl.

De Zaaier-berichtgeving wordt geplaatst in het gedeelte van de website waarvoor inloggegevens nodig zijn.
Inloggegevens (voor betrokken gemeenteleden) zijn aan te vragen per mail (bij de websitebeheerder).

 
Rommelmarkt op Marktplaats Rommelmarkt op Marktplaats
Zie Marktplaats voor het aanbod van de activiteiten- en rommelmarkt.
 
Om over na te denken

Om over na te denken
Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige. (Corrie ten Boom)
Foto van gedenkboom bij Yad Vashem voor Corrie, vader Casper en zus Elisabeth ten Boom. ©websitebeheerder
 
Facebook Facebook
Op initiatief van enkele leden is er op Facebook een pagina over de Hervormde gemeente Hoogblokland met informatie over de activiteiten die er in onze gemeente plaatsvinden.