Diakenen Diakenen
Correspondentieadres diaconie:
diaconie@hervormdhoogblokland.nl.

Voorzitter:
Guando Haag
tel. 06-13967645
ghaag@hervormdhoogblokland.nl

Secretaris:
Marco Terlouw
tel. 0183-560290
mterlouw@hervormdhoogblokland.nl

Penningmeester:
Momenteel (nog) niet ingevuld.

Anton Pellikaan
tel. 0183-352868
apellikaan@hervormdhoogblokland.nl

Bij overmakingen naar het college van diakenen kunt u gebruikmaken van rek.nr. NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.
terug