Aanvraag doop Aanvraag doop
Zijn jullie in blijde verwachting en willen jullie graag je kindje laten dopen? Van harte gefeliciteerd, dan gaan jullie een bijzondere tijd tegemoet! Voordat je als ouder je kind laat dopen, bieden wij de doopcatechese aan om te volgen.
lees meer »
 
Activiteiten- en rommelmarkt Activiteiten- en rommelmarkt

Vanwege het Corona-virus zijn vrijwel alle activiteiten in de hervormde gemeente van Hoogblokland stilgelegd. Dit geldt ook voor al het werk t.b.v. de rommelmarkt en de rommelzolder op Minkeloos 13. Er worden geen goederen meer opgehaald, gesorteerd, opgeslagen en verkocht. Dit is dus een totale stop, totdat het veilig is de activiteiten te hervatten.

Op zaterdag 2 november jl. werd de 10de activiteiten- en rommelmarkt gehouden. De organisatie was in handen van de Commissie Activiteitenmarkt (CAM) in samenwerking met Handwerkkring "Tryfosa.
In Het Kontakt Alblasserwaard stonden enkele foto's en een kort verslag. Op welke datum de rommelmarkt in 2020 zal worden gehouden, is nu nog niet bekend.

lees meer »
 
Bijbelkringen, gespreks- en studiegroepen

Bijbelkringen, gespreks- en studiegroepen

In onze gemeente zijn verschillende bijbel-, gespreks- en studiegroepen actief:

  • 20+-kring;
  • 25+-club;
  • Moms United Group (MUG);
  • Studiekring;
  • Huisbijbelkring;
  • Bijbelkring "Achterkerk".
  • Vrouwengespreksochtend.
     
 
Gemeentedag Gemeentedag

Ieder jaar wordt er door de gemeentedagcommissie een gezellige dag georganiseerd voor de gehele gemeente. In 2020 staat de gemeentedag gepland op zaterdag 13 juni. 

 
Handwerkkring "Tryfosa" Handwerkkring "Tryfosa"

Deze kring handwerkt ten bate van onze gemeente. Om de twee weken komen de leden van deze kring op dinsdag van 9.30-11.30 uur bij iemand thuis.

 
Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.) Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.)

Ouderen en/of langdurig zieken worden regelmatig bezocht door de dames van de H.V.D.

Mailadres H.V.D.:
koster@hervormdhoogblokland.nl

 
Kerstcommissie Kerstcommissie

Op Tweede Kerstdag is het kinderkerstfeest in de kerk. De kinderen spelen dan een musical, waarvoor klein en groot van harte wordt uitgenodigd. Het kinderkerstfeest wordt georganiseerd door de kerstcommissie.

 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Dit fonds wordt opgebouwd uit gaven die jarige gemeenteleden doneren. De opbrengst wordt zoveel mogelijk voor een gericht doel bestemd.
Iets onjuist in het adressenbestand? Geef dit a.u.b. direct door aan de collectant die aan de deur komt.

De landelijke collectes worden opgeschort vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit houdt in dat onze collectanten voor het verjaardagsfonds niet meer langs de deur kunnen gaan, de collectezakjes worden naar verwachting na 1 juni a.s. opgehaald. Wie dat wil (en dat zouden we op prijs stellen) mag de gift ook overmaken op IBAN-rekeningnummer: NL82RABO0346310210, t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Hoogblokland, o.v.v. verjaardagsfonds.

 
Zending- en evangelisatiecommissie Zending- en evangelisatiecommissie

De zendingscommissie wil de gemeente bewust maken van zending en verzorgt collectes en acties t.b.v. zendingsdoelen. De GZB-bus in de hal van de kerk is bestemd voor postzegels en (gebruikte) kaarten.

Mailadres van de zendings- en evangelisatiecommissie:
zending-evangelisatie@hervormdhoogblokland.nl.