zondag 25 juli 2021

Zangdienst in de open lucht

Locatie: 
 Minkeloos 28
Tijdstip: 
 14:30

Voorganger: ds. M. Zeeman.
M.m.v. de muziekgroep.
Thema: Reisplannen.
Kom s.v.p. zoveel mogelijk op de fiets. Neem evt. zelf een stoeltje mee. 
De dienst wordt vooral georganiseerd voor de leden van onze eigen gemeente; aanmelden is niet noodzakelijk.
De avonddienst komt te vervallen.
De zangdienst zal te volgen zijn via alle gebruikelijke kanalen.


Dit zijn de links naar beeldverbinding (YouTube) en Kerkdienstgemist.nl.

Collectes: Een gift geven aan de kerk kan via de app Givt  (via deze link of door het downloaden van de app Givt).
De QR-code van de app Givt vindt u hieronder.
U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland. 
Het bankrek.no. van de diaconie is NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.


 

terug