Aanmelden Kerkdienst Eerste Paasdag Aanmelden Kerkdienst Eerste Paasdag
Op deze bijzondere zondag mogen, bij uitzondering, 30 gemeenteleden per dienst aanwezig zijn. Bijwonen kan alleen na aanmelding. (Aanmelden is niet meer mogelijk.)
Er zijn deze dag twee diensten 's morgens: om 9.00 en om 11.00 uur. Daarnaast is er een dienst om 18.30 uur.
Uiterlijk op zaterdag krijgen degenen die zich vooraf hebben aangemeld en die de dienst ook mogen bijwonen (per mail) bericht dat zij verwacht worden.
terug