Aanmelden Kerkdienst - niet meer nodig, tenzij... Aanmelden Kerkdienst - niet meer nodig, tenzij...
Het is niet meer nodig om u aan te melden voor de kerkdiensten via onze website. Er is geen maximum aan het aantal bezoekers. We vragen u wel om gepaste afstand te houden.

Mocht u naar de kerk willen en graag 1,5 meter afstand aanhouden? Laat dat dan vooraf even weten aan onze koster Bep Klein. Haar mailadres is: koster@hervormdhoogblokland.nl.
terug