zo 22 september 2019

Themadienst, opening winterwerk

Tijdstip: 
 09:30

In deze themadienst openen we het winterwerk. Medewerking wordt verleend door muzikanten van Symphonia. Voorganger is onze eigen predikant ds. M. Zeeman.
Dit seizoen hopen we met elkaar in het bijzonder stil te staan bij de wederkomst en de eindtijd, onder het jaarthema: ‘Over de laatste dingen’. Het is de bedoeling dat alle hoofdstukken van het bijbelboek Openbaring aan de orde zullen komen. Het thema op deze zondag is: ‘Over de laatste dingen: een ontmoeting met Christus’, n.a.v. Openbaring 1: 9-20.

 

terug