zo 29 november 2020

Morgendienst (themadienst)

Tijdstip: 
 09:30

Voorganger: ds. N.M. Tramper, Zeist.
Deze dienst staat in het kader van zending en evangelisatie. Het thema is: ‘Hoop die in beweging zet’. Muzikale medewerking zal worden verleend door gemeenteleden uit ons midden. 

Om de kerkdienst te kunnen bezoeken moet u vooraf aanmelen. Zie op de homepagina van deze website: Kerkdienst bijwonen (aanmelden).
 Dit zijn de links naar beeldverbinding en meeluisteren.

Collectes: Een gift geven aan de kerk kan via de app Givt  (via deze link of door het downloaden van de app Givt).
De QR-code van de app Givt vindt u hieronder.
U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland. 
Het bankrek.no. van de diaconie is NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.


 

terug