zo 31 mei 2020

Morgendienst (Eerste Pinksterdag)

Tijdstip: 
 09:30

Voorganger: ds. M. Zeeman.

De zondagse erediensten kunnen t/m 1 juni a.s. niet worden bezocht. Wel blijven we een dienst (in aangepaste vorm) uitzenden. 
Dit zijn de links naar beeldverbinding
 en meeluisteren.

Collectes: Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor het algemene werk van de kerkrentmeesters. De tweede collecte is bestemd voor het ouderhoud van de kerkelijke gebouwen. Er is ook een extra collecte voor de GZB.
Een gift geven aan de kerk kan via de app Givt  (via deze link of door het downloaden van de app Givt).
De QR-code van de app Givt vindt u hieronder.
U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland. 


 

terug