Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Jan Baars
tel. 06-22460582


Secretaris, ouderling-kerkrentmeester:
Martin Korteland
tel. 0183-640675


Penningmeester, ouderling-kerkrentmeester:
Jasper Verhoef
tel. 0183-561729


De commissie van beheer staat de kerkrentmeesters bij.

Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland.
terug