Scriba Scriba
Ton Sterkenburg
Mijntjeserf 2, 4221 MH  Hoogblokland
tel. 0183-561656
.
 
Ouderlingen Ouderlingen
Voorzitter kerkenraad / wijk 4 (Bazeldijk, Achterkade) 
Jan Voortman
tel. 0183-561246


Scriba / wijk 1 (Dorpsweg 1-57, 't Hoekje, Vlietstraat, Mijntjeserf, Het Oudland):
Ton Sterkenburg
tel. 0183-561656


Preekregelaar / wijk 3 (Dorpsweg 91-170, Arkel, Gorinchem ):
Leo de Leeuw
tel. 0183-561496


Wijk 2 (Dorpsweg 59-90, Beemdweg, Goesstraat, Distel, Fluitekruid, Speenkruid, Onderweg, Hofstede):
Ton den Braven
tel. 0183-562033


Wijk 5 (Minkeloos, Hoge Giessen, Groeneweg, Kooiweg, Hoogbloklandse weg):
Jan Heuvelman
tel. 06-53233055 (niet na 21 uur)


Wijk 6 (Boterbloemstraat, Pinksterbloemstraat, Korenbloemstraat, 't Hoog, Schoolstraat):
Hendrie Bikker
tel. 0183-352373


Jeugdouderling:
Laurens Vonk
tel. 0183-563710
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Jan Baars
tel. 06-22460582


Secretaris, ouderling-kerkrentmeester:
Martin Korteland
tel. 0183-640675


Penningmeester, ouderling-kerkrentmeester:
Jasper Verhoef
tel. 0183-561729

Facturen graag toesturen aan: .

Download: Modelovereenkomst voor een periodieke gift.

De commissie van beheer staat de kerkrentmeesters bij.

Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland.
 
Diakenen Diakenen
Voorzitter:
Otto Bijkerk
tel. 0183-822494


Secretaris:
Henk van Maurik
tel. 0183-351736


Penningmeester:
Wijnand Teeuw
tel. 06-51103053


Anton Pellikaan
tel. 0183-352868