do 19 september 2019

Geloofsopvoeding (ouders van tieners)

Tijdstip: 
 20:00

Op 19 september en 17 oktober zijn er avonden over geloofsopvoeding. Het thema is: ‘Staan in deze wereld’ (nog n.a.v. de themadienst over als christelijk gezin in de samenleving functioneren). Beide avonden gaan we in op concrete vragen en situaties n.a.v. dit onderwerp.
De avond op 19 september is voor ouders van tieners. We bespreken aan de hand van een aantal concrete voorbeeldsituaties diverse dilemma’s en uitdagingen waar je als ouders mee te maken kunt hebben. Er is veel ruimte voor vragen en eigen inbreng.
De avond op 17 oktober is voor ouders van kinderen t/m 12 jaar.
Beide avonden zijn ook interessant en leerzaam voor vrijwilligers in het jeugdwerk! Mocht u concrete vragen of voorbeelden hebben, over hoe je als christelijk gezin in de huidige samenleving staat, dan kunt u die sturen naar
. Komt allen!
 

terug