Kerkdienst meekijken of -luisteren Kerkdienst meekijken of -luisteren
Dit zijn de links naar beeldverbinding en meeluisteren.

Collectes: U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland. Bij overmakingen naar het college van diakenen kunt u gebruikmaken van rek.nr. NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland. Ook kunt u uw gift overmaken via de app ‘Givt’.  Link naar de app Givt. Hieronder vindt u de QR-code van deze app. Wilt u hulp bij het installeren van deze app of heeft u andere vragen over het gebruik ervan, neem dan contact op met Jan Baars (jbaars@hervormdhoogblokland.nl). De doeleinden worden tijdens de dienst genoemd. Helaas kunnen deze niet specifiek genoemd worden in de app van Givt en is het gewoon collecte 1 en collecte 2. Alle activiteiten die namens de kerk worden georganiseerd zijn voorlopig stopgezet. Bezoeken worden beperkt, aangezien we sociale contacten zoveel mogelijk moeten vermijden. Als gemeenteleden contact willen of als ze ergens hulp bij nodig hebben, kunnen ze contact opnemen met de wijkouderling of predikant.
terug