Kerkdienst bijwonen (aanmelden) Kerkdienst bijwonen (aanmelden)
Alle gemeenteleden hebben eind juni een brief over de invulling van de kerkdiensten per 1 juli 2020 ontvangen. Deze brief graag aandachtig doorlezen! Om onze kerkdienst(en) te kunnen bezoeken moet u zich (i.v.m. de huidige corona-richtlijnen) vooraf aanmelden. Vul dit formuliertje in:
AANMELDFORMULIER ZONDAG 12 JULI 2020
Of: stuur een mail aan: kerkdienstbijwonen@hervormdhoogblokland.nl
Of: neem telefonisch contact op met ouderling Jan Voortman: tel. 0183-561246.
U kunt zich aanmelden voor de morgen- en/of de avonddienst.
Aanmelden kan tot uiterlijk 18.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst.
Op de zaterdag voor de dienst krijgen degenen die de dienst mogen bijwonen bericht. Alleen degenen die op zaterdag een bericht ontvangen, worden op zondag in de kerk verwacht. (Dus wie geen bericht krijgt, wordt niet verwacht in de kerk.)

Het volledige gebruiksplan vindt u hier.
 
Kerkdienst meekijken of -luisteren Kerkdienst meekijken of -luisteren
Dit zijn de links naar beeldverbinding en meeluisteren.

Collectes: U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland. Bij overmakingen naar het college van diakenen kunt u gebruikmaken van rek.nr. NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland. Ook kunt u uw gift overmaken via de app ‘Givt’.  Link naar de app Givt. Hieronder vindt u de QR-code van deze app. Wilt u hulp bij het installeren van deze app of heeft u andere vragen over het gebruik ervan, neem dan contact op met Jan Baars (jbaars@hervormdhoogblokland.nl). De doeleinden worden tijdens de dienst genoemd. Helaas kunnen deze niet specifiek genoemd worden in de app van Givt en is het gewoon collecte 1 en collecte 2. Alle activiteiten die namens de kerk worden georganiseerd zijn voorlopig stopgezet. Bezoeken worden beperkt, aangezien we sociale contacten zoveel mogelijk moeten vermijden. Als gemeenteleden contact willen of als ze ergens hulp bij nodig hebben, kunnen ze contact opnemen met de wijkouderling of predikant.
 
Welkom

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoogblokland!
Op onze website vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden.
Onze gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland Zuid van de Protestantse Kerk Nederland.
 
Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Ons gemeentenieuws wordt gepubliceerd in kerkbode “De Zaaier”. Tekst hiervoor kan worden ingeleverd bij ds. Zeeman voor maandag 18.00 uur, liefst per e-mail: zaaier@hervormdhoogblokland.nl.
De Zaaier-berichtgeving wordt geplaatst in het gedeelte van de website waarvoor inloggegevens nodig zijn. Inloggegevens (voor betrokken gemeenteleden) zijn per mail aan te vragen.

 
Rommelmarkt op Marktplaats Rommelmarkt op Marktplaats
Door het volgen van deze link komt u bij de slee op Marktplaats van de activiteiten- en rommelmarkt.
 
Om over na te denken

Om over na te denken
Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige. (Corrie ten Boom)
Foto van gedenkboom bij Yad Vashem voor Corrie, vader Casper en zus Elisabeth ten Boom. ©websitebeheerder
 
Facebook Facebook
Op initiatief van enkele leden is er op Facebook een pagina over de Hervormde gemeente Hoogblokland met informatie over de activiteiten die er in onze gemeente plaatsvinden.